Skip to content
logo_SWWS_2021

Program

9:00 – 9:05 Powitanie uczestników 
Grażyna Brzezińska-Rajszys

SESJA 1. 9:05 – 10:25

Krążenie fontanowskie AD 2021
Fontan circulation AD 2021
Prowadzący: Grażyna Brzezińska-Rajszys, Warszawa, Piotr Hoffman, Warszawa

1. Krążenie fontanowskie – patofizjologia/powikłania
Fontan circulation – patophysiology / complications
Grażyna Brzezińska-Rajszys, Warszawa – 20 min.

2. Układ limfatyczny po operacji Fontana – diagnostyka i terapia
Lymphatic system after Fontan – diagnosis and treatment
Yoav Dori, Philadelphia – 20 min.

3. Rola mechanicznego wspomagania i transplantacji po operacji Fontana
The role of mechanical support and transplantation after Fontan
Mariusz Kuśmierczyk, Warszawa – 20 min.

4. Dyskusja

SESJA 2. 10:35 – 11:55

Opieka wielospecjalistyczna w ciąży u pacjentki z wadą wrodzoną serca.
Multidisciplinary care for pregnant women with congenital heart disease
Prowadzący: Olga Trojnarska, Poznań, Elżbieta K. Biernacka, Warszawa,

1. Ciąża w wadzie wrodzonej wysokiego ryzyka okiem kardiologa:
– u pacjentki z zespoleniem Fontan – Lidia Tomkiewicz-Pająk, Kraków – 10 min.
– u pacjentki z systemową prawą komorą – Olga Trojnarska, Poznań – 10 min.
– u pacjentki ze sztuczną zastawką – Magdalena Lipczyńska, Warszawa –10 min.

2. Ciąża w wadzie wrodzonej wysokiego ryzyka okiem położnika – każdy postrzega ryzyko trochę inaczej – Artur Jakimiuk, Warszawa – 15 min.

3. Czy u każdej ciężarnej z wadą serca konieczne jest badanie echokardiograficzne płodu? – Joanna Dangel, Warszawa – 15 min.

4. Dyskusja

SESJA 3. 12:05 – 13:25

Przebieg zakażenia COVID-19 u chorych z wrodzonymi wadami serca
COVID-19 in patients with congenital heart disease
Prowadzący: Maria Olszowska, Kraków, Ewa Mroczek, Wrocław,

1. Przeciekowe wady serca – Monika Komar, Kraków – 15 min.

2. Nadciśnienie płucne – Jacek Kusa, Wrocław – 15 min.

3. Pacjenci po operacji Fontana – Joanna Kwiatkowska, Gdańsk – 15 min.

4. Tetralogia Fallota – Olga Trojnarska, Poznań – 15 min.

13:30 – 13:40 Podsumowanie konferencji
Grażyna Brzezińska-Rajszys