Skip to content

Zaproszenie

logosww-1
logo_ptk-2

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na XI Konferencję Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się 27 marca 2021 roku, w trybie on-line. W programie znajdują się trzy sesje o zróżnicowanej, bardzo ciekawej tematyce.

W czasie pierwszej sesji zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia dotyczące krążenia fontanowskiego. Rosnąca na całym świecie populacja dorosłych po operacji Fontana wymaga bieżącego uzupełniania wiedzy na temat konsekwencji, powikłań i leczenia tych pacjentów. Ostatnie lata wskazały na istotną rolę układu limfatycznego w  patofizjologii krążenia fontanowskiego. Ten temat zaprezentuje nasz gość specjalny, dr  Yoav Dori, dyrektor Jill and Mark Fishman Center for Lymphatic Disorders and Lymphatic Research w Children’s Hospital of Philadelphia.

W drugiej sesji poruszymy temat ciąży wysokiego ryzyka u pacjentek z wadami wrodzonymi serca. Przedstawimy ryzyko w aspekcie opieki kardiologicznej i położniczej. Dodatkowo zostaną zaprezentowane  wskazania do oceny echokardiograficznej serca płodu. 

Ostatnia sesja będzie polem do wymiany krajowych doświadczeń dotyczących przebiegu zakażenia COVID-19 u pacjentów z wadami wrodzonymi serca. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie okazją do rozszerzenia praktycznej wiedzy oraz wymiany poglądów

Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca
u Młodocianych i Dorosłych PTK

Ladies and Gentlemen,
Dear Colleagues,

We are pleased and honored to invite you to the XI Conference of the Polish Cardiac Society Working Group on Congenital Heart Disease in Adolescents and Adults, which will be held online on March 27, 2021. The program includes three sessions on various and very interesting topics.

During the first session, selected issues related to Fontan circulation will be presented. The growing population of adults after Fontan requires ongoing knowledge on consequences, complications and treatment of these patients. Recent years a significant role of the lymphatic system in the pathophysiology of Fontan circulation was recognised. This topic will be presented by our special guest, Dr. Yoav Dori, director of the Jill and Mark Fishman Center for Lymphatic Disorders and Lymphatic Research at Children’s Hospital of Philadelphia.

In the second session, we will discuss high-risk pregnancy in patients with congenital heart defects from the cardiology and obstetric perspective. Additionally, indications for the prenatal evaluation will be presented.

The last session will be a field for exchanging national experiences on the COVID-19 infection in patients with congenital heart defects. We hope the meeting will be an opportunity to expand practical knowledge and exchange opinions.

Board of the Congenital Heart Defects
in Adolescents and Adults of the Polish Cardiac Society
SWWS_2021_laptop_mobile_02

Warszawa, 27 marca 2021
edycja on-line

Program

9:00 – 9:05 Powitanie uczestników 
Grażyna Brzezińska-Rajszys

SESJA 1. 9:05 – 10:25

Krążenie fontanowskie AD 2021
Fontan circulation AD 2021
Prowadzący: Grażyna Brzezińska-Rajszys, Warszawa, Piotr Hoffman, Warszawa

1. Krążenie fontanowskie – patofizjologia/powikłania
Fontan circulation – patophysiology / complications
Grażyna Brzezińska-Rajszys, Warszawa – 20 min.

2. Układ limfatyczny po operacji Fontana – diagnostyka i terapia
Lymphatic system after Fontan – diagnosis and treatment
Yoav Dori, Philadelphia – 20 min.

3. Rola mechanicznego wspomagania i transplantacji po operacji Fontana
The role of mechanical support and transplantation after Fontan
Mariusz Kuśmierczyk, Warszawa – 20 min.

4. Dyskusja

SESJA 2. 10:35 – 11:55

Opieka wielospecjalistyczna w ciąży u pacjentki z wadą wrodzoną serca.
Multidisciplinary care for pregnant women with congenital heart disease
Prowadzący: Olga Trojnarska, Poznań, Elżbieta K. Biernacka, Warszawa,

1. Ciąża w wadzie wrodzonej wysokiego ryzyka okiem kardiologa:
– u pacjentki z zespoleniem Fontan – Lidia Tomkiewicz-Pająk, Kraków – 10 min.
– u pacjentki z systemową prawą komorą – Olga Trojnarska, Poznań – 10 min.
– u pacjentki ze sztuczną zastawką – Magdalena Lipczyńska, Warszawa –10 min.

2. Ciąża w wadzie wrodzonej wysokiego ryzyka okiem położnika – każdy postrzega ryzyko trochę inaczej – Artur Jakimiuk, Warszawa – 15 min.

3. Czy u każdej ciężarnej z wadą serca konieczne jest badanie echokardiograficzne płodu? – Joanna Dangel, Warszawa – 15 min.

4. Dyskusja

SESJA 3. 12:05 – 13:25

Przebieg zakażenia COVID-19 u chorych z wrodzonymi wadami serca
COVID-19 in patients with congenital heart disease
Prowadzący: Maria Olszowska, Kraków, Ewa Mroczek, Wrocław,

1. Przeciekowe wady serca – Monika Komar, Kraków – 15 min.

2. Nadciśnienie płucne – Jacek Kusa, Wrocław – 15 min.

3. Pacjenci po operacji Fontana – Joanna Kwiatkowska, Gdańsk – 15 min.

4. Tetralogia Fallota – Olga Trojnarska, Poznań – 15 min.

13:30 – 13:40 Podsumowanie konferencji
Grażyna Brzezińska-Rajszys

logo_SWWS_2021

MATERIAŁ Z WYDARZENIA BĘDZIE DOSTĘPNY PRZEZ 6 MIESIĘCY

SWWS_2021_ICO 1

Pytania i odpowiedzi

Dziękuję wszystkim za pytania, które stanowią dla Zarządu Sekcji informację dotyczącą Państwa odbioru konferencji i wskazują z jednej strony na niedosyt, z drugiej na potrzebę szerszej dyskusji własnych doświadczeń klinicznych szczególnie w tematach, które nie mają jeszcze i pewnie nie będą miały długo, standardów postępowania.

Państwa pytania zostały przesłane do przewodniczących poszczególnych sesji i prezenterów, z prośbą o odpowiedzi. Dla zasymulowania dyskusji zdecydowałam o zaproponowaniu wypowiadania się kilku osób  na poszczególne pytania. Żeby zainicjować  ten rodzaj wymiany zdań wysłałam swoje odpowiedzi na pytania do sesji I do dr Yoav Doriego po angielsku, i tę wersję zostawiłam.

Na koniec dziękuję w imieniu całego Zarządu Sekcji za wszelkie miłe komentarze zarówno te umieszczone na chacie, jak prywatne. To bardzo, bardzo potrzebna stymulacja do dalszych działań 😊

Komentarze końcowe uczestników XI Konfeencji:

“Fantastyczna konferencja!!!”
“Dziękuję i życzę zdrowia”
“Gratuluję konferencji!”
“Dziękuje wszystkim prelegentów za  wspaniałe wykłady”

Zapraszam do aktywności w ramach Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych PTK

Grażyna Brzezińska-Rajszys
Przewodnicząca Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych PTK

SESJA I

SESJA II

SESJA III